Keystone logo
© Eva Dang
Union Theological College

Union Theological College

Union Theological College

מבוא

Union Theological College , המכונה במקור קולג 'האספה, מתוארכת לשנת 1853. בתחילת המאה התשע עשרה, מי שקיווה לכהן כשרים פרביטריאנים התחנך בסקוטלנד או במכון האקדמי בלפסט, שנפתח בשנת 1814 כשני בית ספר תיכון. ומכללה. הפרביטריאניזם האירי עבר שינוי משמעותי בשנת 1840 כאשר הסינוד הכללי של אלסטר וסינוד ההפרדה התאחדו להקמת הכנסייה הפרסביטריאנית באירלנד (PCI). האסיפה הכללית הראשונה של העדה החדשה נערכה ב- 10 ביולי 1840.

מיקומים

  • Belfast

    Botanic Avenue,108, BT7 1JT, Belfast

    שאלות