Keystone logo
Toyota Technological Institute

Toyota Technological Institute

Toyota Technological Institute

מבוא

Toyota Technological Institute בשיקגו (TTIC או המכון) הוא מכון מדעי המחשב האקדמי המושקע באופן פילנתרופי המוקדש למחקר בסיסי ולהשכלה בוגרת במדעי המחשב. משימתה היא להשיג השפעה בינלאומית באמצעות מחקר וחינוך ברמה עולמית בתחום מדעי המחשב והטכנולוגיה הבסיסיים. המכון מאופיין בזירת החינוך האמריקאית בשילוב הייחודי שלו בין השכלה בוגרת ומחקר ניחן.

TTIC הוקמה על ידי Toyota Technological Institute (TTI) בנגויה ביפן, שהוא בית ספר קטן להנדסה פרטית המוענק על ידי חברת טויוטה מוטור. TTI הקימה את TTIC כמכון עצמאי למדעי המחשב מתוך כוונה ליצור מוסד ברמה עולמית. קיים שיתוף פעולה הדוק בין TTIC לבין TTI יפן.

מיקומים

  • Chicago

    South Kenwood Avenue,6045, 60637, Chicago

    שאלות