Keystone logo
Idaho State University including BUSINESS SCHOOL

Idaho State University including BUSINESS SCHOOL

Idaho State University including BUSINESS SCHOOL

מבוא

המשימה המשותפת של בית הספר למדעי השיקום והתקשורת (SRCS) היא לקדם את המשימות הכוללות של אוניברסיטת איידהו ושל החטיבה למדעי הבריאות קסיסקה על ידי חינוך אנשי מקצוע לשיקום ותקשורת בהווה ובעתיד. ה- SRCS מטפח חוויות אקדמיות וקליניות בין-מקצועיות עבור הפקולטה והסטודנטים לקידום מצוינות במתן פרקטיקה משותפת, מבוססת ראיות, וטיפול אתי במרכז המטופל / לקוח. אנו משרתים את מדינת איידהו והעולם על ידי מתן חוויות למידה חדשניות ונגישות באמצעות קורסים באתר, מרחוק וקורסים מקוונים, מסיימים אנשי מקצוע בעלי ידע ועתירי ידע, ומשפיעים על העשייה המקצועית העתידית באמצעות תרומתנו החיונית למחקר ופעילות מדעית יצירתית.

מיקומים

  • Idaho

    921 South 8th Avenue | Pocatello, Idaho, 83209, , Idaho

    שאלות