Keystone logo
Bakke Graduate University

Bakke Graduate University

Bakke Graduate University

מבוא

Bakke Graduate University (BGU) היא המקום ללמוד את המציאות החדשה של העולם העירוני הגלובלי. סיבה עיקרית היא הרשת שלנו. BGU מחובר לרשת גלובלית, אורבנית, תיאולוגית שנוצרה במשך 30 שנה על ידי ריי בקה ואחרים. רשת ענפה זו מעניקה ל- BGU גישה ייחודית להוגים, מנהיגים ומתרגלים בכנסייה הנוצרית העולמית.

מיקומים

  • Dallas

    Greenville Avenue,8515, 75243, Dallas

    שאלות