Keystone logo
ג'רזי

לימוד דוקטורט ב ג'רזי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  999
 • נתח של שירותים

  56
 • מנוי לאינטרנט

  55
 • תחבורה מקומית

  59

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  15
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6