Keystone logo
קיריבטי

לימוד דוקטורט ב קיריבטי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  424
 • נתח של שירותים

  91
 • מנוי לאינטרנט

  3
 • תחבורה מקומית

  66

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  0.01
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3