Keystone logo
צ'ילה

לימוד דוקטורט ב צ'ילה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  245
 • נתח של שירותים

  41
 • מנוי לאינטרנט

  23
 • תחבורה מקומית

  38

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3

דרישות אשרה

 • ויזת תייר - אם תקופת הלימודים שלך בצ'ילה היא פחות מ-90 יום.
 • ויזת סטודנט (Visa de Estudiante) - אם תקופת הלימודים שלך בצ'ילה ארוכה מ-90 יום.

איזה סוג ויזה אתה צריך?

שם ויזה

ויזת תיירים; אשרת סטודנט

מחיר ומטבע

דמי הויזה משתנים בהתאם ללאום שלך. צור קשר עם שגרירות צ'ילה הקרובה שלך כדי לדעת את העמלות המדויקות.

מי יכול להגיש בקשה לויזה?

סטודנטים בינלאומיים שתקופת הלימודים שלהם בצ'ילה היא פחות מ-90 יום אינם צריכים ויזת סטודנט. הם יכולים ללמוד בצ'ילה עם אשרת תייר. עם אפשרות זו, עליך לעזוב את הארץ כל 3 חודשים על מנת לחדש את הויזה אם ברצונך להישאר זמן רב יותר.

אם משך הלימודים בצ'ילה הוא יותר מ-90 יום, במקרה כזה, סטודנטים בינלאומיים נדרשים להגיש בקשה לוויזת סטודנט.

אזרחים של מספר מדינות עשויים לקבל פטור מאשרת תייר, ראה סקירה כאן: http://www.chileeducation.info/International-Students/Student-Visa.html

היכן ניתן להגיש את הבקשה?

שגרירות/קונסוליה של צ'ילה

סטודנטים בינלאומיים הזקוקים לאשרת סטודנט על מנת ללמוד בצ'ילה חייבים להגיש בקשה לכך בשגרירות/קונסוליה של צ'ילה במקום מגוריהם.

אתר אינטרנט:http://www.chileeducation.info/International-Students/List-of-Chile-Embassies-Worldwide.html

איך עושים את הבקשה?

יהיה עליך להציג את התיעוד הבא לשגרירות/קונסוליה של צ'ילה:

 • דרכון ושלוש תמונות בגודל דרכון
 • הוכחה של כספים נאותים לכיסוי עלות הלימודים והמחייה בצ'ילה
 • מכתב קבלה מהמוסד להשכלה גבוהה בצ'ילה
 • מכתב אישור משטרה
 • ביטוח בריאות
 • תעודת לידה
 • תעודה רפואית
 • תעודה המעידה על קבלת מלגה/הלוואה
 • קבלה בתשלום עבור אגרת ויזה
 • כרטיס חזרה או המשך

מתי כדאי להגיש בקשה?

אפשר בערך 2-6 שבועות להנפקת ויזת הסטודנט שלך לצ'ילה.

אשרת הסטודנט "ויזה דה אסטודיאנט" תקפה לשנה לכל היותר אך ניתנת להארכה. ניתן להגיש בקשה להארכה במשרד ההגירה לפני תום תוקף הויזה הראשונה.

לסטודנטים בתכנית מלגות, אשרת הסטודנט תקפה למשך כל תקופת המלגה.

זמן עיבוד

6 Weeks

הזדמנויות עבודה

זה לא חוקי לעבוד בצ'ילה אם יש לך ויזת סטודנט או תייר.

שעות לשבוע

0

למה צריך ויזה מהסוג הזה?

בקשת הוויזה שלך עשויה להידחות אם אינך יכול להציג הוכחה לכספים הנדרשים, או אם תספק מסמכים שגויים או לא מלאים.