Keystone logo
פיג'י

לימוד דוקטורט ב פיג'י 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  445
 • נתח של שירותים

  15
 • מנוי לאינטרנט

  22
 • תחבורה מקומית

  35

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2