Keystone logo
ניקרגואה

לימוד דוקטורט ב ניקרגואה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  174
 • נתח של שירותים

  19
 • מנוי לאינטרנט

  46
 • תחבורה מקומית

  8

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1