Keystone logo
במרטיניק (צר.)

לימוד דוקטורט ב במרטיניק (צר.) 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  356
 • נתח של שירותים

  44
 • מנוי לאינטרנט

  46
 • תחבורה מקומית

  45

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  7