Keystone logo
ליבריה

לימוד דוקטורט ב ליבריה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  630
 • נתח של שירותים

  83
 • מנוי לאינטרנט

  46
 • תחבורה מקומית

  5

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  16
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2