Keystone logo
לוב

לימוד דוקטורט ב לוב 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  129
 • נתח של שירותים

  10
 • מנוי לאינטרנט

  28
 • תחבורה מקומית

  19

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  3
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.79