Keystone logo
הודו

לימוד דוקטורט ב הודו 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  123
 • נתח של שירותים

  12
 • מנוי לאינטרנט

  8
 • תחבורה מקומית

  10

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2