Keystone logo
גינאה

לימוד דוקטורט ב גינאה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  411
 • נתח של שירותים

  17
 • מנוי לאינטרנט

  91
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2