Keystone logo
גיאנה

לימוד דוקטורט ב גיאנה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  215
 • נתח של שירותים

  24
 • מנוי לאינטרנט

  55
 • תחבורה מקומית

  31

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2