Keystone logo
גבון

לימוד דוקטורט ב גבון 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  813
 • נתח של שירותים

  34
 • מנוי לאינטרנט

  64
 • תחבורה מקומית

  42

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  11
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.91