Keystone logo
בנין

לימוד דוקטורט ב בנין 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  159
 • נתח של שירותים

  31
 • מנוי לאינטרנט

  40
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.91