Keystone logo
ארמניה

לימוד דוקטורט ב ארמניה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  501
 • נתח של שירותים

  36
 • מנוי לאינטרנט

  18
 • תחבורה מקומית

  10

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1