Keystone logo
שלמה

לימוד דוקטורט ב שלמה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  861
 • נתח של שירותים

  0
 • מנוי לאינטרנט

  459045
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  14
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4