תואר שלישי בתיאולוגיה היסטורית ושיטתית

כללי

תיאור התכנית

מטרת לימודי הדוקטורט בתחום התיאולוגיה ההיסטורית והשיטתית היא שהסטודנטים יטפחו, בדרך הרגילה ללימודים מתקדמים, את יכולתם לחשוב מבחינה תיאולוגית ולהעמיק את הידע שלהם על המסורת התיאולוגית במידותיה ההיסטוריות והשיטתיות על מומחה רמה. התלמידים לומדים בצורה ביקורתית ומשקפים את הידע שנרכש ואת השיטות הנמצאות בתחומם, ולפרש אותם הן בהקשרים הספציפיים שלהם והן במסגרות הבין-תחומיות של הידע המדעי העכשווי. בהתאם לנושא של עבודת הדוקטורט שלהם, הלימודים שלהם מתמקדים בתחום ספציפי ספציפי של תיאולוגיה היסטורית או שיטתית (לדוגמה, היסטוריה של הכנסייה, ההיסטוריה של הדוגמה, תיאולוגיה שיטתית או דוגמטיקה), אך במקביל הם שומרים על רוחב הראייה המתאים והכוונה הבין-תחומית הנוגעת לכל ענפי התיאולוגיה.


תיאור קריטריונים לאימות והערכה

בחינת הקבלה היא בעל פה ומתרחשת בסיבוב אחד.

אלמנטים, תוכן ושיטת הערכה של בחינת הקבלה:

  1. דיון אקדמי על תכנית המתאר של עבודת הדוקטורט שהוגשה, ובמהלכן מתבצעת הערכה של האיכות העובדתית והמתודולוגית של תכנית המתאר, הפוטנציאל החדשני שלה ויכולתו של המבקש להציג ולהגן על מחקריהם. חלק מהדיון מתקיים בשפה זרה שנבחרה על ידי המבקש (אנגלית, גרמנית או צרפתית). בהתאם למוקד תוכנית המתאר, אימות הידע של שפות עתיקות ומודרניות רלוונטיות (לדוגמה, לטינית, יוונית, עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית). הוועדה מעניקה את המבקש מ 0 עד 60 נקודות.
  2. בדיקה בעל פה, במהלכו מוערכים הידע והכוונה של המבקש בענף המחקר הנתון, במידה שמכסה מבחני הסיום של המדינה ברמת המורה. (המבקש מגיש רשימה של חמישה כותרים לפחות שהם למדו בספרות). הוועדה מעניקה את המבקש מ 0 עד 40 נקודות.

נקודות בונוס: אם התלמיד התייעץ עם טיוטת עבודת הדוקטורט שלו עם המנחה הפוטנציאלי שלו, וקיבל את המלצת המפקח על הפרויקט ואת הסכמתם בכתב לקבל את עבודת הדוקטורט, אם המבקש יתקבל, אזי המבקש יקבל 10 נקודות בונוס.

מספר הנקודות המינימלי הנדרש לקבלה: 75

על המבקש להתייעץ עם הנושא הנבחר ועם בחירת הממונה המיועד מראש עם יו"ר המועצה הרלוונטית.


תנאי קבלה

מועמדים יכולים להתקבל ללימודים אם במהלך בחינת הכניסה הם צברו לפחות 75 נקודות ובמקביל, בהתאם למספר הנקודות שצברו, הסתיימו במקום ברשימת המועמדים המתאימים למספר המועמדים (קבועים ב מראש) להתקבל לסניף המחקר המדובר. (ראה את הדרישות להליך הקבלה של הסניפים השונים). תנאי זה מתקיים על ידי כל אותם מועמדים אשר מקבלים את אותו מספר נקודות כמו המבקש אשר סיים במקום האחרון ברשימה המסמיכה לקבלה. מספר המועמדים להתקבל קבוע בנפרד עבור סטודנטים במשרה מלאה ו חלקית.


תנאי כניסה

הקבלה ללימודי הדוקטורט מותנית בהשלמה מוצלחת של תכנית לימודים לתואר שני.

שיטת אימות:


ספרות מומלצת, שאלות לדוגמה

יחיד, בהתאם לאופי של עבודת הדוקטורט.


סיכוי קריירה

לבוגרים יש ידע מעמיק של תיאולוגיה, במיוחד בהיבטים היסטוריים ושיטתיים. הם מבינים את האופי הפלורליסטי של המסורת הנוצרית, והם בקיאים בצורותיה המגוונות. הם מכירים את ההיסטוריה של המשמעת שלהם, מסוגלים לשקף על נושאים אפיסטמולוגיים ומתודולוגיים הקשורים אליה, ולהבין את המגמות הנוכחיות שלה.

הם מסוגלים לחשיבה תיאולוגית מדויקת, ולדון בשאלות מורכבות ומעוררות מחלוקת. הם מסוגלים לנתח ולספק תערוכות מומחה של טקסטים דתיים ולפרש אותם בתוך ההקשר נתון. הם יודעים איך לנסח ניתוח מעמיק של נושאים תיאולוגיים ולהסביר את הממצאים שלהם בצורה מובנת בהגדרות בין-תחומיות. הם מסוגלים להציג את תוצאות עבודתם הלימודית ברמה בינלאומית.

עדכון אחרון: מרץ 2020

אודות בית הספר

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many res ... קרא יותר

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many restrictions on Protestants in the Czech lands (which were part of Catholic Austria at the time) and candidates for the ministry had to go to Vienna to study. קרא פחות