דוקטורט - דוקטור לפילוסופיה בניהול

כללי

9 מיקומים זמינים

תיאור התכנית

××ש×× ×ת ×פ××נצ××× ××××©× ×××× ×©×× ×¢× ×ª××× ×ת ×××ק×××¨× ×©×× ×

×××ש ת××× ××ת ×××××

ת××× ××ת ×××××× ××××ש×ת ש×× × ×××סס×ת ×¢× ××××× ×××ר×ק×× ××ש××× ××××× , ×××פשר×ת ×ס×××× ××× ××××ר ×ת ×ק×רס×× ×©××× ×¢× ×¤× ×ר×ש×ת ×ק×רס××, ××קר×× ×§×××××, ת×××× ×¢× ××× ×¢×ש××××× ×ש××פ×ת עת××××ת .

United International Business Schools ( UIBS )

××ק×ש ××× 2002 ×××× ×× ×××-תר×××ª× ×¢× ×¤×¨×¡×¤×§×××× ××××××ת, United International Business Schools ( UIBS ) ××× ×××¡× ×¢×¦××× ×××× ×× ×פר×× ×¢× ×§×פ×ס×× ×××ר××¤× ×××ס××. UIBS ×צ××¢× ×××ש×ת עסק×ת ×× ×××× ××קר×× ×¢× ×ª××ר ר×ש×× (BA / BBA) × ×¤××¡× (×××ר) ×××ר ( ת××ר ×©× × / MBA × ××ק××ר / DBA ) ×ר×× ×××××× ×¤×¨××ת (××¢× ×ª××ר ××ס××) ××¢××ת, ××× ×××ר×ק××- ת×ר×× ×××ר×× ×ש×ת××£ ×¢× ×©×תפ×× × ××ק×××××.

×קצ××¢× ×× ×× ×ס××

פר×פס×ר×× ×××שר×× ××××× × ×ק×××ת ××קצ××¢×ת ×× ×ס×× ×קשר×× ×ª×××ר×× ×××¢×©× ×¢× ××× ×××ת ×××§×¨× ××§×¨× ×¢×ש××××× ×××ת×, ××נת ת×××××× ××××ת ××× ××××× ××××××××× ×©× ×עת××.

ש×××ת ××ר×× ××× ×ר×ק×××××ת

×××××× ×ק×× ×× ××××ª× ×¢× ×¢× 30 ת×××××× ××פשר×× ×פר×פס×ר×× ××שת×ש ×ש×××ת ××ר×× ××× ×ר×ק×××××ת, ×××× ×××××× ×ת ×××× ×ר×קצ×× ×ק××צת×ת, ×שפר ×ת ×××× ×××§× ×©× ×ק×××¦× ×××× ×ת קשר×× ×ר××× ×××× ××× ×ת××××××.

ק×××× ××××××ת ×××ת

×ק×××× ×××××××ת ××××ת×ת ש×× × ×©× ×¡×××× ×××, ס×× ×צ××ת, ××ר××ת × -85 ×××××× ×©×× ×× ×ר××× ××¢×××, ××שר ×ת×××××× ×ער×××× ×××× ×ת ×××××× ×תר×××ª× ××ת ×××××× ×××××ת.

××¢××¨× ××× ×§×פ×ס××

ס×××× ××× ×××××× ×××¢××ר ××× ×ק×פ×ס×× ×¢× ×ס×ס ר××¢×× × ×¢× ×ª××××ת ת××× ×ת ×××××ת . ××× ××©× × ××ק××× ×ר××¢×× × ×©×× × ××פשר ××××× ×ת××©× ×©× ××"× ×ר××× ××ר××¤× ××ס×× .

ת×ר××× ×ת××× ×ר××××

×ת×××××× ×××××× ××××ר ××× ×ª×ר××× ×ת××× ×ר×××× ×סת×× , ×××רף , ××××× ××ק××¥ ×©× ×× ×©× × ×ק×××ת. ×¢×צ×× ×ק×רס ×××××××¨× ×××× × ×ת××× ×ת ××פשר×× ×ª×× ×× ××פ××××× ×©× ××× ×× × ×סף.

×ר×ש×ת ×ק×××

××× ××××ש ×קש×, ×ת×××××× ×××××× ×××× ×ת ××פס ×××§×©× ××ק××× ×©×× × @ apply.crossculturaleducation.org.

××× ×××× ×ת ×קשת×, ש×× ×ת ××ס×××× ×××××:

××פס ×קש×
××× ×¨×ש××
ק×ר×ת ××××
×עתק ×©× ××ר××× ×× ×ª×¢××ת ××××ת ש××
×¢×תק×× ×©× ×× ×ת×ר×× ×ר×××× ××××, תע×××ת, תע×××ת ×ת××××××
×××ª× ×××××צ×× ××צ××× ×ת ××ר×ת ×קר×××¨× ×©×× ××ת ×צ×פ××ת ×ת××× ×ת
ת××× × ××××× ×¤×¡×¤×ר×

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Dedicated since 2002 to cross-cultural education with a global perspective, United International Business Schools (UIBS) is an independent private education institution with campuses in Europe and Asi ... קרא יותר

Dedicated since 2002 to cross-cultural education with a global perspective, United International Business Schools (UIBS) is an independent private education institution with campuses in Europe and Asia. UIBS offers flexible business and management studies at the Undergraduate (Bachelor/BBA) and (Post)Graduate (Master/MBA and Doctor/DBA) level leading to private (programmatically-accredited) degrees, and to American regionally-accredited and European state-recognized degrees in cooperation with our academic partners. "the inspiring excellence of a private college, the stimulating advantage of a small-scale environment" קרא פחות
ציריך , אנטוורפן , ברצלונה , בריסל , מדריד , טוקיו , אמסטרדם , מילאנו , ג'נבה + 8 יותר פחות