דוקטורט בפילוסופיה

כללי

תיאור התכנית

המחקר מיועד לאלו המעוניינים בהוראה תיאורטית ופילוסופית נוספת בפילוסופיה ומדעי החברה. תנאי הכרחי הוא השלמה נאותה של תכנית הלימודים לתואר שני עם דגש על הנושא הרלוונטי או הקשור.

מטרת לימודי הדוקטורט בפילוסופיה היא להכשיר סגל מדעי מוסמך, המכוון ללימוד חוקים כלליים בחברה המתאימה מנקודת מבט של אונטולוגיה, גנוזולוגיה ואתיקה. הם צריכים להיות מוסמכים לפתור בעיות בעלות אופי הוליסטי אוניברסלי. רוב הבוגרים עובדים כמורים באוניברסיטה ויש להם את המשימה החשובה של חינוך התלמידים לקראת סוג חדש של אחריות המבטיח פיתוח חברתי סולידי בכל התחומים.


תיאור קריטריונים לאימות והערכה

בבחינת הכניסה יש אופי של שיח על פרויקט של עבודה מדעית, שבו על המבקש להוכיח את התנאים המוקדמים שלו לעבודה מדעית. הדגש הוא על הכיוון של הנושא הנבחר בהפקה המדעית, על היכולת לסווג את תת-הבעיות בהקשרים ההיסטוריים ההוליסטיים ועל גיבוש המסקנות.


יחד עם הבקשה למחקר המבקש שולח:

  • פרויקט של מאמר מדעי (עד 10 עמודים) על נושא שנבחר על ידי המועמד, כולל ביבליוגרפיה, שבה הוא מפגין אוריינטציה עמוקה בבעיית מחקר מסוימת שבה הוא מתכוון ללמוד דוקטורט. הפרויקט יכלול אפיון של בעיית המחקר, רעיון בסיסי של המטרה והמבנה של הבעיה הנדונה, שיטות המחקר התיאורטי והמדעי שנשקלו והספרות.
  • רשימה של ספרות שנלמדה מן הנושא הנבחר, שאותו עליו לפרש באופן ביקורתי.

הערכת קריטריונים: ציון מקסימלי 10, ציון מינימלי עבור הכניסה 7.


דרישות קבלה

תנאי הקבלה לתכנית הדוקטורט הוא סיום מוצלח של תכנית אב.


נקודת מבט מקצועית

בוגר תוכנית לתואר שלישי הוא מסוגל לעבוד מחקר יצירתי בתחום הפילוסופיה עם דגש על הפילוסופיה של המדע החינוכי. הוא מייצג את ההנחות האונטולוגיות, הגנוזולוגיות והאתיות של המחשבה הפילוסופית בתחום החינוך, הן מנקודת מבט דיאכרונית והן מנקודת מבט סינכרונית. באמצעות לימודיו הוא רכש את התנאים המוקדמים להבנת אופיו הרגיל של החינוך מנקודת מבט פילוסופית, ובכך לתרום להתפתחות החשיבה האירופית והאוניברסלית במסגרת חברה חינוכית. הבוגר מוכן לפעילות חינוכית ומדעית באוניברסיטה, במכוני מחקר רלוונטיים, אך גם לפעילות פוליטית של צדקה.

עדכון אחרון: מרץ 2020

אודות בית הספר

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... קרא יותר

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. קרא פחות