דוקטורט בפילוסופיה של הדת

כללי

תיאור התכנית

מטרת לימודי הדוקטורט בתחום הפילוסופיה של הדת היא לאפשר לתלמידים לטפח, בדרך הרגילה ללימודים מתקדמים, את יכולתם לבחון, באמצעות כלים וגישות פילוסופיות, תופעות דתיות ונושאים הקשורים לממד הדתי של התרבות האנושית, כולל החשיבה התיאולוגית ומסורותיה. התלמידים לומדים לשקף בצורה ביקורתית את גישות אלה ואת תוצאותיהם ולפרש אותם הן בהקשר הספציפי שלהם והן במסגרת הידע האקדמי הנוכחי. בקשר ישיר עם אופיו הרב תחומי, מפתחת תכנית הלימודים את המיומנויות הנדרשות לניתוח נושאים מורכבים, וסטודנטים לומדים לשלב נקודות מבט ושיטות שונות של מומחים בהערכת ממצאים ספציפיים ובחינות השערות, ובמקביל להבטיח שהשיטות הננקטות מתאימות , החשיבה היא מדויקת, ובעיות מורכבות או שנויות במחלוקת מתבטאות בבירור. תוכנית הלימודים לא רק מובילה לרכישת ידע ומיומנויות מומחים, אלא גם מפתחת את היכולת להבין דעות, מושגים, תורות ותיאוריות שאינן מסורתיות או שונות מאלה, מטפחת גישות ויכוחיות לדיון ביקורתי, ומעדכנת את היכולת להעריך את עצמך ולגבש את דעתו או עמדתו.


תיאור קריטריונים לאימות והערכה

תיאור הנוהל וקריטריונים להערכה

בחינת הקבלה היא בעל פה ומתרחשת בסיבוב אחד.

אלמנטים, תוכן ושיטת הערכה של בחינת הקבלה:

  1. דיון אקדמי על תכנית המתאר של עבודת הדוקטורט שהוגשה, ובמהלכן מתבצעת הערכה של האיכות העובדתית והמתודולוגית של תכנית המתאר, הפוטנציאל החדשני שלה ויכולתו של המבקש להציג ולהגן על מחקריהם. חלק מהדיון מתקיים בשפה זרה שנבחרה על ידי המבקש (אנגלית, גרמנית או צרפתית). בהתאם למוקד תוכנית המתאר, אימות הידע של שפות עתיקות ומודרניות רלוונטיות (לדוגמה, לטינית, יוונית, עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית). הוועדה מעניקה את המבקש מ 0 עד 60 נקודות.
  2. בדיקה בעל פה, במהלכו מוערכים הידע והכוונה של המבקש בענף המחקר הנתון, במידה שמכסה מבחני הסיום של המדינה ברמת המורה. (המבקש מגיש רשימה של חמישה כותרים לפחות שהם למדו בספרות). הוועדה מעניקה את המבקש מ 0 עד 40 נקודות.

נקודות בונוס: אם התלמיד התייעץ עם טיוטת עבודת הדוקטורט שלו עם המנחה הפוטנציאלי שלו, וקיבל את המלצת המפקח על הפרויקט ואת הסכמתם בכתב לקבל את עבודת הדוקטורט, אם המבקש יתקבל, אזי המבקש יקבל 10 נקודות בונוס.

מספר הנקודות המינימלי הנדרש לקבלה: 75

על המבקש להתייעץ עם הנושא הנבחר ועם בחירת הממונה המיועד מראש עם יו"ר המועצה הרלוונטית.


תנאי קבלה

מועמדים יכולים להתקבל ללימודים אם במהלך בחינת הכניסה הם צברו לפחות 75 נקודות ובמקביל, בהתאם למספר הנקודות שצברו, הסתיימו במקום ברשימת המועמדים המתאימים למספר המועמדים (קבועים ב מראש) להתקבל לסניף המחקר המדובר. (ראה את הדרישות להליך הקבלה של הסניפים השונים). תנאי זה מתקיים על ידי כל אותם מועמדים אשר מקבלים את אותו מספר נקודות כמו המבקש אשר סיים במקום האחרון ברשימה המסמיכה לקבלה. מספר המועמדים להתקבל קבוע בנפרד עבור סטודנטים במשרה מלאה ו חלקית.


תנאי כניסה

הקבלה ללימודי הדוקטורט מותנית בהשלמה מוצלחת של תכנית לימודים לתואר שני.

שיטת אימות:


ספרות מומלצת, שאלות לדוגמה

יחיד, בהתאם לאופי של עבודת הדוקטורט.


סיכוי קריירה

הבוגרים מכירים את הבסיסים התיאורטיים של החשיבה הביקורתית, במיוחד ביחס למסורת הפילוסופית הנוצרית וההקשר התיאולוגי של הפילוסופיה, מודעים היטב לפרטים של ההיסטוריה של הפילוסופיה ושל לימוד הפילוסופי של הדת, ומכירים את המגמות הנוכחיות בחינוך מחקר. הם מצוידים מבחינה לשונית לעבודת מחקר עם מקורות. הם בקיאים במתודולוגיה של עבודה המומחה מכירים את הכללים לניתוח קריטי ופרשנות. הם מסוגלים להציג את תוצאות עבודתם האקדמית במסגרת דיון בין מומחים. הם מוסמכים לבצע עבודת מחקר עצמאית ולהיות פעילים בתחומם ביכולת הוראה אקדמית.

עדכון אחרון: מרץ 2020

אודות בית הספר

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many res ... קרא יותר

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many restrictions on Protestants in the Czech lands (which were part of Catholic Austria at the time) and candidates for the ministry had to go to Vienna to study. קרא פחות