דוקטורט במנהל עסקים

כללי

15 מיקומים זמינים

תיאור התכנית

ת×Ö¹×ַר רִ×ש××Ö¹×

××רת ת××× ×ת ×××ק×××¨× ××× ××××× ×ת ×××ר ××× ×©× ××קר×× ×××××××.

×××ק×××¨× ××× ×ª××× ×ת עצ×××ת, עצ××ת ××××נת ××קר ×ק××× ×ª××ר, נת×× ×¢× ××× ×¦××ת ×©× ×פק××× ×©×¢××©× ×ª×¨××× ×ק×ר×ת ××××¢ שנ××ª× ××¢××× ×פרס××. ת××× ×ת ×××ק×××¨× ×ª××× ×× ×פ×ת×× ×©× ××קר ×××××× ×××ת ×נר××ת ××× ×צ××× ×××ª× ×פע×× ××צ××× ×××קר ×קצ××¢× ××× ×××ר×. ××ר××©× ××ר××ת ×©× ×ª××ר ש×××©× ××× ××צ××¨× ×©× ×××¢ ××ש. ××××ת ××קר ×××ר פ×ת×× ×¨×¢××× ×ת ××ש×× ×ש×פ×ר ××× × ×××צע×ת ×צ×רת ×××¢ ××ש. ×××קר ש×× ××××¤× ×××ª× × ×× ×¢ ×××× ××× ×ת ××××× ×ס×××ת ×¢× ×¢××××ª× ×רע××× ×ת××× ×©× ××ר××, ××× ×ת×××× ××קר שצפ×× ××פ×× ×ת תר×××ª× ×ק×ר×ת ×××××¢× ××ש×עת ש××.

×× ×ª×××× ××ק××ר ×××× ×ק×ת ×ספר ××××××× ×ק××× ×× ××× ××ש××× ×¢×××ת ×××ק××ר×. ×¢× ×ת×××××× ×××× ×¢× ×¢×××ת ×××ק×××¨× ×©××× ××××נת "viva voce". ×××¥ ×××קת viva ××× ××××× ××× ×נס×××ת ×××ת×רת, ×× ×× × ×צ××¢×× ×¡×× ××ת ××××ק×ת ××××× ××× ×ס×××¢ ×ת××××× ×××קר ש×× × ××××× ××××¢× ×× ×ª××××× ××קר ×××××¢×× ×ש×× ××× ×××ת ×¢× ×נת ××ש××× ×ת ×ת××ר ש××× ××צ×××.

ס×××× ××× ×××××× ×עס×ק ×××קר ×××× ×ת×××× ×××××× ×××××:

 • × ×××× ×©×××ק
 • ××××¢ ×××× ××××××
 • פ××××××
 • ×× ×× ×¢×¡×§××
 • ×ש××× ××ת ××××××

ת××× ×ת ×ת×ר

×××××ת ×××××

 • UU-PhD-801 ש×××ת ××קר ×××ת××ת ×××××ת××ת
 • UU-PhD-802 × ×ש××× ×©××פ×× ×× ××××
 • UU-PhD-803 ×× ××××ת
 • UU-PhD-840 × ×××× ×ס×ר×××
 • UU-PhD-BA-900-1 Ph.D ×× ×× ×¢×¡×§×× ××סר×צ×× (××ק 1)
 • UU-PhD-BA-900-2 ×¢×××ת ×××ק×××¨× ×××× ×× ×¢×¡×§×× (××ק 2)
 • UU-PhD-BA-900-3 Ph.D ××ק××ר×צ×× ×¢×¡×§×ת (××ק 3)
 • UU-PhD-BA-900-4 ×¢×××ת ×××ק×××¨× ×××× ×× ×¢×¡×§×× (××ק 4)
עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The Univ ... קרא יותר

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The University has branch campuses and or learning centres in 9 different countries in Africa and is registered and approved by the National Council for Higher Education (NCHE) in Malawi and the Higher Education Authority of Zambia (HEA). קרא פחות
לרנקה , ניו יורק , אתונה , בוקרשט , לונדון , קהיר , אקרה , לילונגווה , פורט לואי , ניירובי , לאגוס , מוגדישו , לוסאקה , אירבידי , קפריסין ברשת + 14 יותר פחות