רקע ופילוסופיה

חינוך הוא תחום רחב עם מספר תחומים מיוחדים. אלה כוללים התמחויות כגון: לימוד פיתוח והדרכה, להתפתחות ילד בגיל רכה, חינוך יסודי ועל יסודי, חינוך מיוחד, חינוך מבוגרים, מחקר חינוכי, ותכנון תוכניות לימודים, לימודי אוריינות, חינוך לשוני, לימודי מתמטיקה, הכשרת מורים, והתמחויות אחרות. עם רוחב זה של פדגוגיה, הזיכויים האקדמיים הקודמים של הסטודנט במוסדות חינוך על-בגרות מוכרות יוערכו על בסיס אינדיבידואלי.

אותם סטודנטים אשר לחתור EdD או דוקטורט משמעת החינוך באוניברסיטה הבינלאומית ללימודי מוסמכים (IUGS) עשוי להיות מורים בבית ספר יסודי או תיכון, פסיכולוגים, יועצים, מנהלים, תזונאים, ספרנים, או אנשי בריאות הציבור.

מחקרים עשויים להיות בתחומים שונים, כגון; מתמטיקה, מדעים, אנגלית, קריאה, היסטוריה, כלכלה, חינוך גופני, מוזיקה ואמנות או תקנת הציבור, מנהיגות וניהול, חברתיים היסודות הפילוסופיים של חינוך, חינוך השוואתי בינלאומי, בלשנות, גזע, חוסר שוויון, ושפה בחינוך, כמותי החינוך מדיניות ניתוח, הכשרת מורים, אוריינות, שפה וחינוך אנגלית, התפתחות אנושית, ומדע התפתחותיים ופסיכולוגי.

המשימה העיקרית היא לאפשר לתלמיד לאסוף אותם קורסים שלאחר בגרות אשר לשרת את הצרכים שלו או שלה עבור המטרות והיעדים המקצועיות ואקדמיות שלהם. זו מושגת באמצעות בחירת קורסים הראויה אשר תאושר על ידי הדיקן לאחר דיון עם התלמיד.

תוצאות

תלמידים חייבים להפגין את הפעולות הבאות:

 • עבור כל הקורסים, כולל קורסים בודדים נלקחים תחת פיקוחו של הדין, קורסים קבלו על מעמדה מראש, או קורסים בסמינר הבוגר הנדרש, סטודנטים ידגימו את הדברים הבאים:
  • רקע בתיאוריה ומחקר היכולת לעצב ולנהל מחקרים אמפיריים במטרה לענות על שאלות וסוגיות תיאורטיות או מעשיות חשובות.
 • התכנית מכינה את תלמידים:
 1. מחקר, לנתח ולהסביר אדם קוגניטיבית, שפה, אוריינות, ותהליכי למידה בהקשרים פורמליים ובלתי פורמליים ההוראה החל מגן ילדים ועד לבגרות;
 2. <li>   &#1506;&#1497;&#1510;&#1493;&#1489; &#1493;&#1500;&#1497;&#1502;&#1493;&#1491; &#1504;&#1492;&#1500;&#1497; &#1492;&#1493;&#1512;&#1488;&#1492; &#1499;&#1497; &#1502;&#1511;&#1491;&#1502;&#1497;&#1501; &#1488;&#1514; &#1492;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1492;, &#1493;&#1499;&#1491;&#1497; &#1500;&#1492;&#1506;&#1512;&#1497;&#1498; &#1488;&#1514; &#1492;&#1497;&#1506;&#1497;&#1500;&#1493;&#1514; &#1513;&#1500; &#1492;&#1492;&#1514;&#1506;&#1512;&#1489;&#1493;&#1514;;</li>
  <li>   &#1514;&#1492;&#1500;&#1497;&#1499;&#1497; &#1506;&#1504;&#1497;&#1497;&#1503; &#1502;&#1497;&#1493;&#1495;&#1491; &#1499;&#1493;&#1500;&#1500;&#1497;&#1501; &#1492;&#1514;&#1508;&#1514;&#1495;&#1493;&#1514; &#1513;&#1508;&#1492; &#1505;&#1497;&#1502;&#1489;&#1493;&#1500;&#1497;&#1514;, &#1488;&#1497;&#1498; &#1497;&#1500;&#1491;&#1497;&#1501; &#1500;&#1492;&#1513;&#1497;&#1490; &#1497;&#1499;&#1493;&#1500;&#1514; &#1514;&#1511;&#1513;&#1493;&#1512;&#1514;&#1497;&#1514;, &#1511;&#1512;&#1497;&#1488;&#1492; &#1493;&#1499;&#1514;&#1497;&#1489;&#1514; &#1512;&#1499;&#1497;&#1513;&#1492; &#1493;&#1492;&#1491;&#1512;&#1499;&#1492;, &#1513;&#1497;&#1502;&#1493;&#1513; &#1489;&#1505;&#1489;&#1497;&#1489;&#1493;&#1514; &#1502;&#1493;&#1500;&#1496;&#1497;&#1502;&#1491;&#1497;&#1492; &#1502;&#1489;&#1493;&#1505;&#1505; &#1502;&#1495;&#1513;&#1489; &#1500;&#1513;&#1497;&#1508;&#1493;&#1512; &#1492;&#1493;&#1512;&#1488;&#1492; &#1493;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1492; &#1489;&#1502;&#1491;&#1506; &#1514;&#1495;&#1493;&#1502;&#1497; &#1514;&#1493;&#1499;&#1503; &#1488;&#1495;&#1512;&#1497;&#1501;, &#1493;&#1497;&#1497;&#1513;&#1493;&#1501; &#1513;&#1500; &#1502;&#1513;&#1495;&#1511;&#1497; &#1493;&#1497;&#1491;&#1488;&#1493; &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1499;&#1491;&#1497; &#1500;&#1513;&#1508;&#1512; &#1488;&#1514; &#1492;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1492;;</li> 
  <li>   &#1514;&#1492;&#1500;&#1497;&#1499;&#1497;&#1501; &#1500;&#1488;&#1508;&#1497;&#1493;&#1503; &#1488;&#1493;&#1499;&#1500;&#1493;&#1505;&#1497;&#1493;&#1514; &#1502;&#1497;&#1493;&#1495;&#1491;&#1493;&#1514; (&#1500;&#1502;&#1513;&#1500;, &#1500;&#1493;&#1502;&#1491; &#1513;&#1508;&#1492; &#1513;&#1504;&#1497;&#1497;&#1492;, &#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497;&#1501; &#1506;&#1497;&#1512;&#1493;&#1504;&#1497;&#1497;&#1501; &#1504;&#1502;&#1493;&#1499;&#1497;&#1501; SES &#1492;&#1500;&#1493;&#1502;&#1491;&#1497;&#1501; &#1489;&#1489;&#1514;&#1497; &#1505;&#1508;&#1512; &#1510;&#1497;&#1489;&#1493;&#1512;&#1497; / &#1508;&#1512;&#1496;&#1497; / &#1511;&#1512;&#1514;&#1504;&#1497;, &#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497;&#1501; &#1506;&#1501; &#1500;&#1511;&#1493;&#1514; &#1511;&#1512;&#1497;&#1488;&#1492;) &#1492;&#1501; &#1489;&#1506;&#1500;&#1497; &#1492;&#1506;&#1504;&#1497;&#1497;&#1503; &#1502;&#1497;&#1493;&#1495;&#1491;.</li>
  

רכישת האוריינות.
 1. הדגש כאן הוא על התפתחות תהליכי קריאה וכתיבה משנתי הגן ועד לבגרות. הנושאים כוללים את הדברים הבאים:
 • תנאים מוקדמים מנבאים של לימוד הקריאה מראש לקוראים (למשל., מודעות פונולוגית, מכתב ידע, האזנה מעשיות), מילה קריאה, איות, הבנת הנקרא, רכישת אוצר מילים, שטף, עילות מוגבלויות קריאה, ואפקטים הוראה.
התקשורת בהתפתחות ולמידה.
 1. הדגש הוא על התהליכים חברתיים וקוגניטיביים המורכבים שבה מערכות סמלים (כגון: שפה, אוריינות, והיכולת מספרית) נרכשות. תשומת לב מיוחדת ניתנת פרקטיקות ספציפיות בהקשרים שבהם מערכות אלו משמשים. זה כולל גם;
 • הופעה של מצבים חדשים של ייצוג ותקשורת שמופעלים על ידי הפרקטיקות הסמליות החדש שנרכשו. השלכות פדגוגיות גוף עבודות זה נחשבות גם, ובראשן ההשלכות של מדיה דיגיטלית עבור למידה והתפתחות, כולל הפיתוח של סביבות מבוססות אינטרנט, כגון סימולציות ומשחקי וידאו.
על ההשתכרות של תואר הדוקטורט שלהם, הבוגרים שלנו תפסו עמדות סגל או מחקר באוניברסיטות, מערכות חינוך ציבורי, וסוכנויות המסורים לחינוך והערכה גם כחברות פרטיות.

תוכן

 • IUGS מציעה את התארים הבאים בחינוך:
 1. דוקטור לפילוסופיה (PhD.);
 2. <li>   &#1508;&#1505;&#1497;&#1499;&#1493;&#1500;&#1493;&#1490;&#1497;&#1514; &#1491;&#1493;&#1511;&#1496;&#1493;&#1512; (EdD.);</li>
  <li>   &#1492;&#1506;&#1489;&#1493;&#1491;&#1492; (PhD) &#1504;&#1493;&#1496;&#1492; &#1500;&#1492;&#1497;&#1493;&#1514; &#1514;&#1497;&#1488;&#1493;&#1512;&#1496;&#1497;&#1514; &#1499;&#1512;&#1493;&#1499;&#1492; &#1502;&#1513;&#1504;&#1497;&#1514; &#1497;&#1493;&#1514;&#1512; &#1502;&#1495;&#1511;&#1512; &#1512;&#1488;&#1513;&#1493;&#1504;&#1497;;</li>
  <li>   &#1492;&#1508;&#1512;&#1493;&#1497;&#1511;&#1496; (EdD) &#1504;&#1493;&#1496;&#1492; &#1500;&#1495;&#1508;&#1513; &#1508;&#1514;&#1512;&#1493;&#1503; &#1488;&#1493; &#1514;&#1493;&#1510;&#1488;&#1492; &#1489;&#1508;&#1493;&#1506;&#1500; &#1506;&#1489;&#1493;&#1512; &#1513;&#1488;&#1500;&#1492; &#1488;&#1493; &#1510;&#1493;&#1512;&#1498;. &#1492;&#1497;&#1488; &#1499;&#1493;&#1500;&#1500;&#1514; &#1497;&#1493;&#1514;&#1512; &#1506;&#1497;&#1511;&#1512;&#1497;&#1514; &#1488;&#1494; &#1502;&#1495;&#1511;&#1512; &#1502;&#1513;&#1504;&#1497;.</li>
  

תלמידי חינוך דוקטורט בעבר למדו נושאים חינוכיים ספציפיים כמפורט להלן המשמש כמבשר כסטודנט התחיל המחקר החינוכי שלהם כהכנה לדוקטורט. כל התלמידים צריכים להראות בסיס הקורסים בתוך 66 הקרדיטים העמידים המתקדמים, כוללי קורסים ב:
 1. שיטות מחקר בפסיכולוגיה חינוכית;
 2. <li>   &#1514;&#1492;&#1500;&#1497;&#1499;&#1497; &#1492;&#1514;&#1508;&#1514;&#1495;&#1493;&#1514; &#1493;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1492; &#1511;&#1493;&#1490;&#1504;&#1497;&#1496;&#1497;&#1489;&#1497;&#1514; &#1489;&#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498;;</li>
  <li>   &#1508;&#1497;&#1514;&#1493;&#1495; &#1495;&#1489;&#1512;&#1514;&#1497; &#1502;&#1493;&#1496;&#1497;&#1489;&#1510;&#1497;&#1492; &#1489;&#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498;;</li> 
  <li>   &#1505;&#1493;&#1490;&#1497;&#1493;&#1514; &#1492;&#1493;&#1512;&#1488;&#1492;: &#1492;&#1489;&#1491;&#1500;&#1497;&#1501; &#1489;&#1497;&#1503;-&#1488;&#1497;&#1513;&#1497;&#1497;&#1501;, &#1514;&#1492;&#1500;&#1497;&#1499;&#1497;&#1501; &#1511;&#1489;&#1493;&#1510;&#1514;&#1497;&#1497;&#1501; &#1493;&#1511;&#1513;&#1512;&#1497; &#1505;&#1508;&#1512;;</li> 
  <li>   &#1513;&#1508;&#1492; &#1493;&#1508;&#1497;&#1514;&#1493;&#1495; &#1514;&#1511;&#1513;&#1493;&#1512;&#1514;&#1497;: &#1514;&#1488;&#1493;&#1512;&#1497;&#1492; &#1493;&#1492;&#1502;&#1495;&#1511;&#1512; &#1488;&#1493;&#1512;&#1497;&#1497;&#1504;&#1497;&#1514;, &#1492;&#1514;&#1488;&#1493;&#1512;&#1497;&#1492; &#1493;&#1492;&#1502;&#1495;&#1511;&#1512; &#1506;&#1500; &#1500;&#1497;&#1511;&#1493;&#1497;&#1497;&#1501; &#1489;&#1511;&#1512;&#1497;&#1488;&#1492;, &#1492;&#1506;&#1512;&#1499;&#1492; &#1493;&#1492;&#1499;&#1512;&#1492;.</li> 
  

תלמידי חינוך דוקטורט בתוך התחום של "פיתוח למידת תחום צילום הוראה" לומדים נושאים ספציפיים בעבר כמפורט להלן המשמש כבסיס בהכנת עבודת הדוקטורט. 66 נדרשו הזיכויים שלאחר הבגרות לקבלה במצב מראש עשויים לבוא מכמה מהפעולות הבאות:
 1. תפקידו של בית הספר האגודה האמריקנית;
 2. <li>   &#1492;&#1497;&#1505;&#1493;&#1491;&#1493;&#1514; &#1492;&#1508;&#1497;&#1500;&#1493;&#1505;&#1493;&#1508;&#1497;&#1497;&#1501; &#1513;&#1500; &#1492;&#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498;;</li> 
  <li>   Curriculum &amp; &#1492;&#1493;&#1512;&#1488;&#1492;, &#1497;&#1497;&#1506;&#1493;&#1509; &#1492;&#1505;&#1508;&#1512;;</li> 
  <li>   &#1488;&#1493;&#1502;&#1504;&#1493;&#1497;&#1493;&#1514; &#1511;&#1512;&#1497;&#1488;&#1492; / &#1513;&#1508;&#1492;, &#1500;&#1496;&#1499;&#1504;&#1493;&#1500;&#1493;&#1490;&#1497;&#1492; &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1499;&#1497;&#1514; &#1493;&#1502;&#1491;&#1497;&#1492; &#1502;&#1514;&#1506;&#1493;&#1512;&#1512;;</li> 
  <li>   &#1488;&#1493;&#1512;&#1497;&#1497;&#1504;&#1493;&#1514;, &#1488;&#1504;&#1490;&#1500;&#1497;&#1514; &#1499;&#1513;&#1508;&#1492; &#1513;&#1504;&#1497;&#1497;&#1492; (TESOL);</li>
  <li>   &#1502;&#1491;&#1497;&#1491;&#1492; &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1499;&#1497;&#1514; &amp; &#1492;&#1506;&#1512;&#1499;&#1492;;</li> 
  <li>   &#1505;&#1493;&#1490;&#1497;&#1493;&#1514; &#1506;&#1499;&#1513;&#1493;&#1493;&#1497;&#1493;&#1514; &#1489;&#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498;;</li> 
  <li>   &#1500;&#1502;&#1504;&#1492;&#1497;&#1490;&#1493;&#1514; &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1499;&#1497;&#1514;;</li> 
  <li>   &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1497;&#1500;&#1491;&#1493;&#1514; &#1502;&#1493;&#1511;&#1491;&#1501;;</li> 
  <li>   &#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1492; &#1493;&#1508;&#1497;&#1514;&#1493;&#1495;;</li> 
  <li>   &#1497;&#1505;&#1493;&#1491;&#1497;&#1514; &#1488;&#1493; &#1514;&#1497;&#1499;&#1493;&#1504;&#1497;&#1514; &#1500;&#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1513;&#1497;&#1496;&#1493;&#1514; (&#1488;&#1504;&#1490;&#1500;&#1497;&#1514; / &#1502;&#1514;&#1502;&#1496;&#1497;&#1511;&#1492; / &#1502;&#1491;&#1506; / &#1502;&#1491;&#1506;&#1497; &#1492;&#1495;&#1489;&#1512;&#1492;), &#1502;&#1497;&#1504;&#1492;&#1500; &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1499;&#1497;;</li>
  <li>   &#1488;&#1497;&#1512;&#1493;&#1505;&#1497; &#1499;&#1497;&#1514;&#1492; &#1493;&#1504;&#1497;&#1492;&#1493;&#1500;;</li> 
  <li>   &#1505;&#1496;&#1488;&#1494; &#1492;&#1493;&#1512;&#1488;&#1514; &#1505;&#1496;&#1493;&#1491;&#1504;&#1496;&#1497;&#1501;;</li>
  <li>   &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1500;&#1493;&#1502;&#1491;&#1497;&#1501; &#1506;&#1501; &#1510;&#1512;&#1499;&#1497;&#1501; &#1502;&#1490;&#1493;&#1493;&#1504;&#1497;&#1501; (&#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1502;&#1497;&#1493;&#1495;&#1491;);</li> 
  <li>   Practices &#1492;&#1499;&#1500;&#1500;&#1492; &amp; Collaborative;</li> 
  <li>   &#1502;&#1488;&#1508;&#1497;&#1497;&#1504;&#1497;&#1501; &#1512;&#1490;&#1513;&#1497;&#1497;&#1501; / &#1492;&#1514;&#1504;&#1492;&#1490;&#1493;&#1514;&#1497;&#1514; &#1502;&#1493;&#1490;&#1489;&#1500;&#1514;;</li> 
  <li>   &#1492;&#1513;&#1500;&#1499;&#1493;&#1514; &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1499;&#1497;&#1493;&#1514; &#1506;&#1489;&#1493;&#1512; &#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497;&#1501; &#1506;&#1501; &#1500;&#1511;&#1493;&#1497;&#1493;&#1514; &#1508;&#1497;&#1494;&#1497;&#1493;&#1514; &#1493;&#1489;&#1512;&#1497;&#1488;&#1493;&#1514;;</li> 
  <li>   &#1489;&#1500;&#1513;&#1504;&#1493;&#1514; &#1488;&#1504;&#1490;&#1500;&#1497;&#1514;;</li> 
  <li>   &#1488;&#1493;&#1510;&#1512; &#1492;&#1505;&#1508;&#1512; &#1510;&#1497;&#1489;&#1493;&#1512;&#1497;;</li> 
  <li>   &#1492;&#1491;&#1512;&#1499;&#1514; &#1502;&#1493;&#1505;&#1497;&#1511;&#1492; &#1493;&#1488;&#1502;&#1504;&#1493;&#1514;;</li>
  <li>   &#1492;&#1505;&#1514;&#1489;&#1512;&#1493;&#1514; &#1493;&#1505;&#1496;&#1496;&#1497;&#1505;&#1496;&#1497;&#1511;&#1492;, &#1502;&#1495;&#1493;&#1504;&#1504;&#1497;&#1501;: &#1497;&#1510;&#1497;&#1512;&#1514;&#1497; &#1493;&#1502;&#1493;&#1499;&#1513;&#1512;;</li>
  <li>   &#1490;&#1497;&#1493;&#1493;&#1503; &#1493;&#1488;&#1514;&#1497;&#1511;&#1492;.</li>
  

ציונים רק של "C" או טוב יותר יתקבלו בהעברה על מעמדה אקדמית. בנוסף לממוצע הכללי התלמידים להיות "B" או טוב יותר.
&#1491;&#1512;&#1497;&#1513;&#1493;&#1514; Graduation &#1499;&#1493;&#1500;&#1500;&#1497;&#1501; &#1488;&#1514; &#1492;&#1511;&#1493;&#1512;&#1505;&#1497;&#1501; &#1492;&#1489;&#1488;&#1497;&#1501; &#1513;&#1497;&#1513; &#1500;&#1504;&#1511;&#1493;&#1496; &#1489;&#1512;&#1510;&#1507; &#1489; IUGS:<ol><li>   &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1502;&#1495;&#1511;&#1512; I (3 &#1504;"&#1494;);</li>
<li>   &#1495;&#1497;&#1504;&#1493;&#1498; &#1492;&#1502;&#1495;&#1511;&#1512; &#1513;&#1504;&#1497; (3 &#1504;"&#1494;);</li>
<li>   &#1502;&#1505;&#1492; &#1488;&#1493; &#1508;&#1512;&#1493;&#1497;&#1511;&#1496; (18 &#1504;&#1511;&#1493;&#1491;&#1493;&#1514;);</li> 
<li>   &#1505;&#1502;&#1497;&#1504;&#1512; &#1489;&#1493;&#1490;&#1512; (3 &#1504;"&#1494;).</li>

השלמת דוקטור לפילוסופיה (PhD) או דוקטור החינוך (EdD) דורש מינימום של 93 נקודות זכות שלאחר בגרות.

סדר פעולות

 • זיכויים כמובן עומד Advance בהיקף מינימאלי 66 נדרשים לשם קבלת תואר הדוקטור בדרך כלל באמצעות תואר שני. הם עשויים להילקח במקביל קורסי IUGS תלמידים אחרים. תלמידים חייבים להשלים 66 הקרדיטים הבוגרים עמיד מתקדמים לשם קבלת תואר הדוקטור לפני במילוי הדרישות האקדמיות שלהם בתכנית החינוך.
 • לפני הכניסה לתוכנית, סטודנטים חייבים להציג תמלילי ממוסדות מוכרים בדרך כלל באמצעות תואר שני (MED, EDM, MAEd, MAE, MSEd, או MSE). קורסים נוספים בקורסי חלוקה עליונים בפסיכולוגיה חינוכית, קורס בסטטיסטיקה, וקורס בפסיכולוגית ספר ניסויי נדרשים. סטודנטים עשויים לחול על התכנית ללא הקורסים האלה, אבל הם חייבים להשלים את הקורסים לפני שהם מסיימים את הדרישות לתואר.
 • זיכויים עומדים מראש כמובן בסך 66 לשם קבלת תואר הדוקטור ניתן לקחת במקביל קורסי IUGS האחרים הסטודנטים. תלמידים חייבים להשלים 66 הקרדיטים הבוגרים עמיד מתקדמים לשם קבלת תואר הדוקטור לפני במילוי הדרישות האקדמיות שלהם בתכנית החינוך.
 • תיק התעתיק של התלמיד נבחנים על ידי הדין לאחר דיון עם התלמיד כדי לקבוע המטרות שלו או שלה. הלוואות עמידות מתקדם תאושרנה לאחר תהליך זה.
 • הבחירה של מנטור, איש מקצוע מכובד עם תואר דוקטורט בתחום ההתמחות של התלמיד, וכן לאישור דיקן הסטודנט יתחיל מחקר מתקדם בתוך תחום ההתמחות שלהם. -Research אני חייב להסתיים, אשרתי, והגשתי לפני העבודה על המחקר השני מתחילה.
 • במהלך של מחקר הסטודנט, הדיקן נמצא בקשר עם מורה סיוע עם לצייד את התלמיד עם כלי המחקר הדרושים כדי ללמוד ולבצע הערכה של ליניארי או אמפירית וניתוח נתונים קטגוריים שלהם psychometrics. עשוי להסתיים סמינר בוגר בכל עת במהלך של ההרשמה סטודנט באוניברסיטת IUGS, אבל חייב להסתיים לפני מילוי הדרישות לתואר -.

אסטרטגיות הוראה כוללות, אך לא יהיה מוגבל:

 • Assigned קריאות של טקסטים ומאמרי עת אקדמיים; הרצאות -Interactive; - דיון בקבוצות קטנות; - שימוש בתקשורת אלקטרונית (ספרייה מקוונת Questia שמספקת IUGS ומקורות מידע נוספים נבחרת על ידי התלמיד, המורה, ודין); -Examinations: בדיקה מצטברת ומקיף על מנת להבטיח שליטה הנושא; - פיתוח בראשות מנטור של מסה או הפרויקט; - במידת הצורך, קורסי לימוד עצמי אולי צורך להשלים את הקורסים הנדרשים.
שפת ההוראה של התוכנית:
 • אנגלית

ראה עוד 8 תוכניות שמוצעות על ידי International University For Graduate Studies - IUGS »

קורס זה הוא מבוסס קמפוס
Start Date
פבר 2020
ספט 2020
Duration
בקשת מידע
תכנית חלקית
לפי מיקום
לפי תאריך
Start Date
פבר 2020, ספט 2020
מועד אחרון להגשת בקשה

פבר 2020, ספט 2020

Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date