דוקטורט בחינוך יהודי

כללי

תיאור התכנית

מרכז מלטון באוניברסיטה The Hebrew University of Jerusalem הוא קהילה אקדמית תוססת, המאופיינת בתפישות אינטלקטואלית, בגישתה הפלורליסטית ובמחויבותה לקיימות התרבות והמורשת היהודית באמצעות צורות מגוונות של חינוך.

כמרכז הראשון לחינוך יהודי בישראל, משימתו של מרכז מלטון היא לפתח מחקר חדשני, לחנך מנהיגים עתידיים ולטפח דורות עתידיים של מלומדים ובעלי מקצוע מצטיינים בכל תחומי וצורת החינוך היהודי.

מרכז מלטון הוא גוף אקדמי כולל, מגוון ושוויוני, בו פותח ומידע אמפירי ותיאורטי לטובת קהילות יהודיות ברחבי העולם. מרכז מלטון, באמצעות פעילותו החינוכית, מחויב לעידוד קשרים חיוניים בין אידיאולוגיות יהודיות מגוונות וזרמים דתיים, ובמקביל טיפוח היחסים עם תרבויות עולם אחרות.

מרכז מלטון הוא משתתף מלא ברשת החינוכית המדעית והמלומדת הבינלאומית. הוא מודד את עצמו בסטנדרטים בינלאומיים ושואף להיחשב בין מרכזי המחקר החינוכיים הטובים ביותר בעולם. מרכז מלטון מגלה ויוצר ידע חדש ומפיץ אותו לטובת העם היהודי וקבוצות וחברות אחרות העוסקות בקידומם ובקיימותן של תרבויותיו המיוחדות.

הפעילות של מרכז מלטון מסמלת את שאיפתה של האוניברסיטה העברית לעודד מצוינות ולטפח תכניות מובחרות, ובכך למקסם את הנראות והחשיפה הבינלאומית של האוניברסיטה העברית בעולם האקדמי ובקהילה הרחבה.

מרכז מלטון מציע תואר דוקטור. תכנית בחינוך יהודי. בוגרי התוכנית תרמו באופן מהותי לבסיס הידע של התחום ונמצאים בתפקידים אקדמיים וחינוכיים רבי השפעה בישראל ובעולם.

star of david, star, symbol

סקירה כללית

תוכנית הדוקטורט באוניברסיטה העברית, באופן כללי, עוסקת בכתיבת עבודות עבודות מהותיות שתורמות ידע ומושגים חדשים לתחום לימוד נתון. המנחה והוועדה המייעצת לדוקטורנט קובעים אילו קורסים משלימים על המועמד לעבור. דרישת הקורס המינימלית היא 12 נקודות זכות שהן 12 שעות סמסטר. הרוב המכריע של מאמציו של המועמד מוקדש לתכנון, ביצוע ותיאור המחקר בעבודת גמר.

דרישות קבלה ראשוניות

לימודי הדוקטורט מיועדים לסטודנטים שסיימו תואר שני עם עבודת גמר וקיבלו ציונים של ציוני האוניברסיטה העברית הבאים או מקביליהם במוסדות אחרים להשכלה גבוהה: עבודת גמר: 90; ממוצע ציונים: 90. הבקשה נבחנת על ידי ועדת מחקר פנימית של המרכז לפני הגשתם לרשות לסטודנטים למחקר.

על בוגרי אוניברסיטאות זרות להגיש הוכחה בכתב לכך שהם השיגו סטנדרט מצוינות בעבודת התזה ובעבודת הקורס. בנוסף, עליהם להגיש את מועמדותם לוועדה ברשות לסטודנטים למחקר .

בחירת מפקח

לפני ההרשמה, צפויים מועמדים לדוקטורט בחינוך יהודי למצוא מפקח מבין חברי הסגל במרכז מלטון לחינוך יהודי. חיפוש המנחה הוא באחריות המועמד. הסכם המנחה לעבודה עם הסטודנט נדרש לפני ההרשמה.

מסגרת זמן

ניתן להקדיש שנתיים לכל היותר לגיבוש הבסיס התיאורטי של המחקר והכנת תוכנית המחקר (שלב 1). בסוף שלב 1, על הסטודנט להגיש הצעת מחקר שתאושר על ידי המפקח והוועדה המייעצת. שלוש שנים נוספות מוקצבות למחקר עצמו ולכתיבת עבודת הדוקטורט (שלב 2). לפיכך, התוכנית כולה כוללת סך של עד חמש שנים, עם אפשרות לשנה נוספת אחת.

מועמדים בעלי תואר שני ממחלקה או ממוסד אחר

מועמדים ממחלקות או אוניברסיטאות אחרות נדרשים בעת הגשת הבקשה (ראה הרשמה בהמשך) לכלול שני מכתבי המלצה של מרצים אקדמיים המעידים כי למועמד יש כישורים מספיקים לביצוע מחקר דוקטורט. בעלי תואר שני ועבודת גמר (בהצטיינות) מסניפים של אוניברסיטאות זרות בישראל, לאחר מציאת מנחה פוטנציאלי, להגיש את מועמדותם לוועדה אוניברסיטאית ברשות לסטודנטים למחקר המעריכה תארים.

סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני ללא עבודת גמר

מי שסיים מסלול שאינו מחקרי אינו יכול להירשם כדוקטורנט במרכז מלטון. בנסיבות יוצאות דופן, לסטודנטים כאלה יש אפשרות להירשם כ"סטודנטים מיוחדים "במשרד ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי הרוח ולמצוא מנחה לתזה המקבילה לתואר שני. רק לאחר סיום עבודת גמר זו עם הציון הנדרש, הם רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

הַרשָׁמָה

לאחר מציאת מנחה פוטנציאלי, על המועמדים להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט במרכז מלטון.

שכר לימוד

סטודנטים לדוקטורט חייבים לשלם 40% שכר לימוד בשנתם הראשונה והשנייה ו -10% בכל אחת מהשנים הבאות עד להגשת עבודת הגמר.

מלגות

מרכז מלטון מעניק מספר מצומצם של מלגות לסטודנטים מצטיינים ועשוי להקצות כספים לסטודנטים שהגישו הצעת מחקר לדוקטורט (שלב 2) בכדי לכסות את הוצאות המחקר. מספר המלגות וגודלן משתנים משנה לשנה בהתאם לנסיבות התקציביות. מלגות מחלקה נקבעות על ידי ועדה פנימית לדוקטורנטים של מרכז מלטון, בראשות מנהל המרכז.

עדכון אחרון: אוק 2020

אודות בית הספר

The Hebrew University of Jerusalem is consistently ranked as the top university in Israel and among the top 100, worldwide. In addition, The University was ranked the top Israeli university and 201-20 ... קרא יותר

The Hebrew University of Jerusalem is consistently ranked as the top university in Israel and among the top 100, worldwide. In addition, The University was ranked the top Israeli university and 201-205 best out of the top 800 institutions in the 2016-17 Times Higher Education World University Rankings, published by the British magazine Times Higher Education. HUJI was the only Israeli university to place in the world’s top 200 universities in the rankings. קרא פחות