Grand Canyon University החינוך של K-12 תוכנית מנהיגות נועד להכשיר מחנכים לקחת מגוון של תפקידי מנהיגות בקהילות חינוכיות מגוונות מבחינה כלכלית ותרבותית במאה ה -12.

לאחר הדרכה יסודית באתיקה, במחקר ובתיאוריה, הקורסים מתמקדים בפיתוח מדיניות חינוכית ובקבלת החלטות, באנשי צוות ובמנהיגות ארגונית, בפיקוח על ההוראה והלמידה, פיקוח על ההוראה והשתלמויות, ניהול המחלקה והיחידה, ותחומים אחרים הקשורים למנהיגות ב רמת הבניין או המחוז.

התוכנית תואמת את הסטנדרטים של המועצה המכוננת למנהיגות חינוכית (ELCC) ועולה בקנה אחד עם משימתה של האוניברסיטה לפתח לומדים שהם אזרחים גלובליים, הוגים ביקורתיים, אנשי תקשורת יעילים ומנהיגים אחראיים בעולם מתקדם טכנולוגית.

שפת ההוראה של התוכנית:
  • אנגלית

ראה עוד 19 תוכניות שמוצעות על ידי Grand Canyon University »

קורס זה הוא מבוסס קמפוס
Start Date
ספט 2019
Duration
בקשת מידע
תכנית מלאה
לפי מיקום
לפי תאריך
Start Date
ספט 2019
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
ספט 2019
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
ספט 2019
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
ספט 2019
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
ספט 2019
מועד אחרון להגשת בקשה

ספט 2019

Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date